Managed services

Vi tar ansvar för funktionalitet och tillgänglighet för dina tekniska system och applikationer.

Managed services erbjuds för att kunna möta de höga krav som idag ställs på din It-miljö. Där daglig hantering och löpande underhåll är avgörande för bra säkerhet och tillgänglighet.

Våra tjänster:

Managed Service: Premium

Premium är en komplett tjänst där vi tar fullt ansvar för er infrastrukturs dagliga underhåll och övervakning.
Vi kommer att säkerställa tillgänglighet för dina system och att er infrastruktur har det senaste uppdateringarna.

  • Support 24/7, 365 dagar om året.
  • Ansvar för att tjänsten är tillgänglig upp till operativsystem.
  • Löpande uppdateringar av infrastrukturs komponenter och operativsystem.
  • Proaktiv övervakning kopplad till vår helpdesk och beredskap.

Managed service: Compliance

Compliance is based on the framework for IT operations that we have built up over many years, where the importance of control and reporting is as important as maintenance and updates.
To work from the start through processes and routines qualified against standards such as ISO 27001 and PCI DSS, where you as a customer can focus on your core business and leave daily management to us.

Klicka för mer info

Managed Service: On-call

On-call är en tjänst där kunden kan nå leverantörens systemtekniker 24/7/365 med hjälp av en telefontjänst som tillhandahålls av SOS Alarm. Systemingenjörerna kan tillhandahålla professionella tjänster för infrastrukturtjänsterna och för operativsystem installerade i klientens servertjänster.

För klientservrar utan hanterad tjänst gäller följande: Kunden ger åtkomst och tillstånd till kundens operativsystem eller så är de dokumenterade och lagrade i leverantörens säkra lösenordshanteringssystem.

Managed Procedure: Application, services, database

Med Managed Procedure utför Complior arbete inom kundens servermiljö enligt dokumenterade rutiner som du har skapat och har kontroll över. Arbetet kan innebära övervakningstjänster, åtgärda fel i driften samt underhåll av klientapplikationer, tjänster och databaser.

Dokumentationsnyckel:

Du anger aspekter som krav, loggnivåer och incidentprocedurer. När dokumentationen finns på plats blir Complior ansvarig för att verifiera att övervakningen av tjänster, begärda schemalagda uppgifter och intern informationsdistribution sker enligt standardprocesser och Managed Procedure-dokumentationen.

Vi kan göra det mesta

  • Övervakning
  • Processer för hantering och statusuppdatering av tjänster
  • Återkommande schemalagda åtgärder

 

Med Managed Procedure blir det som om du gör jobbet själv, men kan istället ägna tid åt att fokusera på din kärnverksamhet.