Complior är din molnleverantör med fokus på Säker Drift & Efterlevnad

Säkert ramverk för IT-drift från start.

Vi har en lång historik av säker IT-drift mot branscher med höga regulatoriska krav som till exempel betalkortsindustring (PCI-DSS), Life Science (GCP), personuppgiftshantering (GDPR).

Vi har tagit med oss den erfarenheten och kunskapen, för att skapa en färdig leveransmodell för dig, som är säker från start, och passar både för er utveckling och affärskritiska system.

Vi vet att det dagliga arbetet med underhåll, övervakning och rapportering är minst lika viktigt som säkra tekniska lösningar.  

Complior erbjuder en modell för IT-drift som bygger på ISO27001 och PCI-DSS, vilket ger dig trygghet och full insyn.

Vi levererar alla våra tjänster med ett lokalt team från våra datacenter i Stockholm, Sverige.

”Vi drar nytta av en mycket direkt och stark relation med experterna. Detta gör upplösningstiderna kortare än hos andra leverantörer.”

Molnplattform

Vi levererar en säker och privat miljö för dina applikationer och data genom vår PCI DSS certifierade plattform, alltid från säkra datacenter i Sverige.

 • Privat miljö
 • Hög säkerhet från start
 • Tillgänglighet genom våra datacenter i Sverige
 • Helt eller delvis managerad tjänst

Managed Services

Managed Services, där vi tar ansvar för funktionerna och processerna i dina tekniska system och applikationer.

 • Managed service – On call
 • Managed service – Premium
 • Managed service – Compliance

Följ regelverk och standarder från start

Vi levererar en säker och privat miljö för dina applikationer och data genom vår PCI DSS certifierade plattform, alltid från säkra datacenter i Sverige.

Tillsammans med vårt ramverk för IT-drift uppfyller du från start krav inom GDPR, PCI DSS, ISO27001 och GcP.

 • Årlig PCI DSS Certifiering för Level-1 Service provider
 • GcP (Good Clinical Practice) Kvalificerade
 • Uppfyller krav inom GDPR
 • Alla våra tjänster levereras genom våra datacenter i Sverige

HSM som tjänst

Skydda din organisations kryptografiska nycklar i en HSM. En HSM skyddar dina nycklar och utför operationer vilket gör att ingen kan komma åt nyckeln utan tillstånd, nyckeln kan inte stjälas i dina system, nyckeln lämnar aldrig sin förvaring.

Hjälper organisationer att följa regulatoriska krav som PCI DSS, ISO27001 och kryptering av persondata, GDPR.

 • Du behöver inte investera i hårdvara och kunskap
 • Support 24/7 365 dagar om året
 • Hög tillgänglighet genom våra datacenter i Sverige
 • Vi hjälper dig att komma igång att skydda din data

Dataskydd (KMS) som tjänst

Dataskydd som tjänst. Skydda din organisations datakällor. En central plats för överblick och konfiguration av ditt skydd. Snabb och enkel aktivering av skydd för dina tillgångar.

 • Central hantering av ditt dataskydd
 • Data lämnar aldrig din miljö
 • Kryptering av högsta standard
 • Flexibla APIer och klienter för att enkelt komma igång

Säkerhet framför allt

Sekretess och säkerhet är viktiga nyckelelement i vår verksamhet, du kommer aldrig att dela din IT-miljö med andra klienter.  

Vi kommer alltid att tillhandahålla en privat miljö för hög säkerhet och flexibilitet – och allt levereras från datacenter i Stockholm.

Vi är duktiga på efterlevnad och certifierade för att skydda affärskritiska data.  

För oss är säkerhet och skydd av data viktigare än allt annat – och vi levererar det kostnadseffektivt.