Personliga data driver samhällsutveckling, innovation och ekonomi. Att förvalta personligt data ger ett gemensamt ansvar och skyldighet att garantera säkerhet, integritet och konfidentialitet.

Standarder som PCI DSS, GDPR och ISO 27001 är ledstjärnor för oss som respekterar och skyddar personligt data.  

Vår mission är att hjälpa företag och organisationer att fortsatt vara samhällsutvecklande, innovativa och ledande inom sitt verksamhetsområde utan att kompromissa med säkerheten.

Complior är en molntjänstleverantör och experter inom säkerhet, hög tillgänglighet och regulatorisk efterlevnad. Våra produkter och tjänster hjälper företag att skydda känsliga uppgifter och följa säkerhetsstandarder som PCI DSS, ISO27001 och GDPR.

Vi strävar efter att vara er rådgivande säkerhetspartner och ge det stöd ni behöver för att lyckas i er affärsstrategi.