Vår efterlevnad

PCI DSS 3.2.1

PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är säkerhetsregler för drift och förvaltning av IT-system som hanterar kreditkortsuppgifter. Security Standards Council (SSC) har certifierat Complior som en PCI DSS nivå 1 leverantör och vår tekniska plattform möter kraven för PCI DSS nivå 1. Vi var första företaget i Sverige att uppnå den certifieringen, vilket vi gjorde redan 2010.

ISO 9001​

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov. ISO 9001 innefattar bland annat ledarskap, kundfokus, process inriktning, medarbetarnas engagemang och en modell för införande av ständiga förbättringar.

ISO 14001

ISO 14001 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som integreras i den befintliga verksamheten. Miljölednings-systemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

ISO 27001

ISO 27001 anger de krav som ska följas för att införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem inom informationssäkerhet. Ett ledningssystem som ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.