Complior förnyar certifieringar inom ISO 27001, ISO 9001 och ISO 14001

Complior har ett starkt fokus på informationssäkerhet och compliance. Det är en del av vårt DNA. Vi strävar alltid efter att hålla oss uppdaterade om det senaste inom dataskydd och säkerhet, och arbetar kontinuerligt med att stärka upp och förbättra interna processer.

Complior är därför glada att meddela att vi blivit omcertifierade inom standarderna ISO 27001, ISO 9001 och ISO 14001.

Vad omfattar de olika ISO standarderna?

ISO 27001 är en ledningssystemstandard med fokus på informationssäkerhet. Information av olika slag utgör ofta grunden för ett företags verksamhet. Det kan exempelvis vara affärskritisk information, personliga uppgifter, betalkortdata, patientdata. Kärnan i informationssäkerhet enligt ISO 27001 handlar om att göra riskbedömningar och klassificera information för att sedan införa proportionerliga skyddsåtgärder.

ISO 9001 är en ledningssystemstandard som kräver att organisationen på ett systematiskt sätt arbetar med att uppnå hög kvalitet av tjänster och produkter för att uppnå kunders krav.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem med syfte att förbättra miljön, minska resursanvändning och effektivisera processer utifrån en miljöpåverkansynpunkt.

ISO är en kvalitetsstämpel

ISO-certifieringarna är en kvalitetsstämpel från en tredje part för att påvisa att en organisation bedriver ledningssystem på ett korrekt och systematiskt sätt.
Med en förnyad certifiering kan våra kunder vara ännu mer säkra på att vi har den expertis och de processer som krävs för att leverera det bästa inom IT-säkerhet, kvalitet och miljö.