En brandvägg är till för att förhindra icke-auktoriserad trafik från att nå ett nätverk. Därför blir det väldigt viktigt att du regelbundet granskar säkerheten för dina brandväggar. Complior kan erbjuda Firewall Ruleset Audits, för att säkerställa en hög brandväggssäkerhet och hjälpa ditt företag att följa kraven i PCI DSS.

Vad ingår i en revision av brandväggar?

En Firewall Ruleset Audit är en utvärdering av hur säkert ett nätverk faktiskt är. En säkerhetsspecialist granskar brandväggens konfiguration och regler för att avgöra om de uppfyller kraven för efterlevnad.

Firewall audit är ett krav i många säkerhetsstandarder, som ISO 27001, PCI DSS och HIPAA. Men det kan även ses som praxis att regelbundet granska sin brandväggssäkerhet.

För att kunna uppfylla kraven i PCI DSS ska en utvärdering av brandvägssäkerhet utföras åtminstone en gång varje halvår, eller när ett företag har gjort stora förändringar i brandväggskonfigurationen eller brandväggsreglerna.

Under en Firewall Ruleset Audit kommer kvalificerade säkerhetsspecialister att bland annat granska följande:

  • Djup analys av källa och destination
  • Djup analys av protokoll
  • Användaranalys
  • Duplication eller ''ANY rules''
  • Regelordning
  • ''Correct Deny All'' förfrågan inte specificerad
Låt oss genomföra din Firewall Ruleset Audit

Complior har tillgång till ett team bestående av erfarna PCI QSA:er som kan bedöma din efterlevnad av kraven i PCI DSS och genomföra Firewall Ruleset Audits.