Hur nära är ni att följa kraven i PCI DSS? Ta reda på detta med hjälp av en Gap-analys

En Gap-analys är ett vanligt verktyg som företag som befinner sig i processen att bli PCI DSS-certifierade använder för att identifiera vilka steg som behöver tas för att uppfylla kraven i säkerhetsstandarden. Complior kan erbjuda gapanalys som utförs av våra säkerhetsexperter.

Identifiera säkerhetshål i din miljö

En PCI Gap-analys är en utvärdering av kundens nuvarande läge i relation till de 12 kraven i PCI DSS. Den identifierar även områden som behöver ses över och du får en rapport över vilka förändringar och/eller åtgärder som krävs för att ditt företag ska kunna få en PCI DSS certifiering.

Fördelar med Gap-analys

Att uppnå en så pass hög säkerhetsnivå som PCI DSS ger är en investering. Det är ett effektivt sätt att motarbeta attacker som kan komma att kosta miljontals kronor om kreditkortdata äventyras. En Gap-analys kan ge ditt företag en konkurrensfördel vad det gäller säkerhet, PCI DSS och skydd av slutkunders kreditkortsinformation.

Gap-analys är en grundlig, objektiv granskning av din efterlevnad. Tjänsten tillhandahålls av erfarna PCI QSA:er. Analysen kan minska komplexiteten, förvirringen och kostnaden för PCI DSS-efterlevnad.

PCI DSS-efterlevnad kan hjälpa till att undvika förluster efter cyberattacker som ofta kostar miljoner om kortinnehavarens data äventyras. Genom att utföra en Gap-analys kan vi erbjuda ditt företag en konkurrensfördel genom vår säkerhetskompetens inom PCI och skydd av känslig data.