Känner du till svagheterna i dina system? Minska dina risker med ett Penetrationstest

Att inte vara medveten om potentiella säkerhetsproblem är en av de största riskfaktorerna för företag. Så varför inte ha ett proaktivt förhållningssätt till IT-säkerhet? Ett penetrationstest kan belysa eventuella brister innan de blir potentiella hot som någon kan dra fördel av. Låt Compliors team av säkerhetsexperter testa säkerheten i din organisation!

Vad är ett penetrationstest?

Ett penetrationstest är en simulerad men realistisk cyberattack som kan belysa hur djupt en angripare skulle kunna tränga in i en miljö. Pentester är ett viktigt steg mot att uppnå PCI DSS efterlevnad, och då simulerar man en attack specifikt mot en PCI-certifierad miljö.

Under ett penetrationstest använder experter samma avancerade tekniker som en faktisk hackare använder för att ta sig in i en skyddad miljö i syfte att fastställa eventuella säkerhetshål och brister i system. Penetrationstestet avgör hur djup en skadlig angripare skulle kunna tränga in i en miljö, och om försvaret på plats är tillräckligt. Fördelen med dessa tester är att man kan få en bättre förståelse för sin sårbarhet, speciellt i relation till PCI DSS-regelverket, men även om man inte har som krav på sig att efterleva säkerhetsstandarder.

Penetrationstest hjälper dig att få en bättre förståelse för dina system

Compliors team av säkerhetsexperter kan utföra pentest för att hitta dina säkerhetsbrister. Vi kan erbjuda olika pentest beroende på dina behov:

  • Penetrationstest i enlighet med kraven i PCI DSS
  • Penetrationstest av webbapplikationer
  • Penetrationstest av infrastruktur

En QSA testar servrar och externa tjänster för att identifiera sårbarheter och brister på en infrastruktur och applikationsnivå. När penetrationstestet är klart får kunden en rapport som listar säkerhetsproblemen, den potentiella inverkan dessa kan ha och åtgärder för att motverka dem. Det här hjälper dig att få en bättre förståelse för sårbarheter och hur hackare kan utnyttja dem.