Personal Cloud Space och hotbilder

Personliga molnutrymmen blir allt vanligare och snart kommer det att bli en nödvändighet snarare än lyx. Det råder ingen tvekan om att personliga moln är mycket bekväma, billiga och lätta att hantera. IT-jättar som Apple, Google och Microsoft har anammat denna förändring och gett människor en helt ok plattform för att kunna uppleva personliga moln.

Vanligt att lagra företagsdata i personligt moln

Men, nu är det dags för fler företag att anamma denna förändring och öppna upp. Anställda använder handhållna enheter i större utsträckning för att kunna vara mer produktiva och det finns ingen tvekan om att produktivitet inte längre är begränsad av tillgång till kontor. Mobila enheter och moln är bekväma, lättillgängliga och gör anställda glada, vilket i sin tur gynnar företaget.

Idag är det till exempel vanligt att anställda använder personliga moln för att lagra företagets data, vilket öppnar upp för nya utmaningar och risker för företag. Med en enskild användare multipliceras utmaningen när du tänker in möjligheten att nå det personliga molnet från flera olika enheter.

Så vad händer om en anställds enhet utsätts för något IT-relaterat säkerhetsintrång? Eller om en användare av misstag delar en känslig fil till en vän, familjemedlem eller någon annan? Dessa risker prioriteras fortfarande inte tillräckligt av företag och i framtiden kommer de sannolikt att bli allvarligare.

Företagsmoln för molnlagring

Företag måste omfamna utvecklingen utan att bortprioritera säkerhetsaspekterna. Jag tror att viss utbildning kan vara användbart, där företag kan utbilda medarbetare om användning av molnlagring och/eller själva förse de anställa med ett moln som de kan lita på.

Företagsvärlden behöver utvärdera fördelarna och nackdelarna med personliga molntjänster och få fram en bekväm och flexibel lösning – som givetvis även är säker. Detta för att denna trend kommer att fortsätta att utvecklas, expandera och driva gränserna.

Kontakta

Vill du veta mer om Complior och våra lösningar?