Produkter

Vill du göra det enklare att hantera kortdata och känslig information?

Vi erbjuder lösningar som förbättrar informationshantering och gör det lättare att följa regelverk.

Compliant Cloud -
tjänster

Minska mängden känslig data i dina system. Compliant Cloud Services använder tokenization för att förenkla regelefterlevnad mot PCI DSS och GDPR.

HSM som tjänst

En Hardware Security Module (HSM) hjälper dig att uppnå hög säkerhet genom att kryptera din kritiska data.