Produkter

Vill du göra det enklare att hantera kortdata och känslig information?

Vi erbjuder lösningar som förbättrar informationshantering och gör det lättare att följa regelverk.

Compliant Cloud -
tjänster

Minska mängden känslig data i dina system. Compliant Cloud Services använder tokenization för att förenkla regelefterlevnad mot PCI DSS och GDPR.

HSM som tjänst

En Hardware Security Module (HSM) hjälper dig att uppnå hög säkerhet genom att kryptera din kritiska data.   

Kontakta

Vill du veta mer om Complior och våra lösningar?

24Solutions AB
officially changes name
to Complior AB

We are happy to announce an exciting new chapter for our company!

New company name and logo.

Stronger organization and more focus on our compliance