MOLNTJÄNSTER

Vill du göra det enklare att hantera kortdata och känslig information?

Vi erbjuder lösningar som förbättrar informationshantering och gör det lättare att följa regelverk.

COMPLIANT CLOUD-TJÄNSTER

Minska mängden känslig data i dina system. Compliant Cloud-Tjänster använder tokenisering för att förenkla regelefterlevnad mot PCI DSS och GDPR.

HSM SOM TJÄNST

En Hardware Security Module (HSM) hjälper dig att uppnå hög säkerhet genom att kryptera din kritiska data.   

BACKUP MICROSOFT365

Vi hjälper företag och organisationer att säkerställa säkerhetskopior av data i Microsoft365, vilket ger er tryggheten att alltid kunna återställa er data vid händelse av oavsiktlig radering eller förlust.