BACKUP AV OFFICE365

Office 365 Exchange online, Sharepoint online, Onedrive och Teams.

VET DU ATT...

Vet du om att Office 365 saknar backup och återställnings-möjligheter? Har ni förlorat data i Office365? Det är ert ansvara att säkerställa backup av data i Office365.

Vi hjälper företag och organisationer att säkerställa säkerhetskopior av data i Office365, vilket ger er tryggheten att alltid kunna återställa er data vid händelse av oavsiktlig radering eller förlust.

6 VIKTIGA ANLEDNINGAR TILL BACKUP AV OFFICE 365

Många företag har idag antagit en molnstrategi som innefattar tjänsten Office 365 från Microsoft, detta för att tillgodose anställdas behov av e-post mail och kommunikation. Organisationer ser fördelar med att inte behöva administrera och hantera egna servrar och infrastruktur, utan istället erbjuda ett enkelt sätt för sina medarbetare att samarbeta och dela dokument över en molntjänst.

När man ansluter sig till Office 365 är det lätt att få uppfattningen om att allt är omhändertaget av Microsoft. Microsoft tar stort ansvar för en hel del i sitt erbjudande samt ger en bra service för sina kunder.

Men Microsofts primära fokus ligger på att hantera infrastrukturen för Office 365, för att upprätthålla tillgängligheten för sina kunder.

Ni bär det fulla ansvaret för er egna data. Missuppfattningen att Microsoft säkerhetskopierar dina uppgifter fullständigt är ganska vanligt och kan få väldigt allvarliga konsekvenser om detta ansvar inte uppmärksammas av er som kund.

Vi erbjuder ett säkert, enkelt och kostnadseffektivt sätt för er att ta säkerhetskopior på er data samt göra snabba och trygga återläsningar.