Se till att känslig data krypteras på det säkraste sättet. Compliors HSM-tjänst säkerställer att dina värdefulla tillgångar har högsta möjliga säkerhet.

Vad är en HSM?

HSM står för Hardware Security Module och är en hårdvara som tillhandahåller kryptering. Den skyddar och hanterar krypteringsnycklar vilket är avgörande för att kunna garantera högsta möjliga säkerhetsnivå för dina applikationer.

Skydda känslig data med vår HSM som tjänst

En HSM hjälper dig att säkra din mest värdefulla data, och ger dig en säker lagring av dina krypteringsnycklar. Du får tillgång till 2 helt privata HSM partioner som är fullt speglade mellan geografiskt åtskilda datacenters, detta för att försäkra dig om hög säkerhet och tillgänglighet. Dina nycklar lagras alltid i Sverige.

Complior erbjuder flera olika HSM-tjänster:

General Purpose HSM som tjänst

General Purpose HSM är en härdad och manipulationsresistent enhet som ger företag ett extra hårdvarubaserat skydd kring sina affärskritiska applikationer, som databaser, PKI och applikationsservrar. Den används för säker kryptering, nyckelgenerering, skydd av nycklar och verifiering av olika slag.

Med vår General Purpose HSM som tjänst kan du:

  • Uppfylla krav i säkerhetsstandarder som PCI DSS
  • Säkerställa en hög nivå av säkerhet för dina kunder
  • Öka tilliten hos dina kunder

Payment HSM som tjänst

En Payment HSM är en dedikerad säker maskinvaru-modul för betalningskortindustrin. Syftet med en Payment HSM är bland annat att auktorisera transaktioner.

Payment HSM som tjänst gör att du bland annat kan:

  • Verifiera kortinnehavarens PIN-kod mot kortutgivare
  • Omkryptera ett PIN-block till behörighetsvärden
  • Validera kort och kryptogram
  • Terminal (POS) remote key injection
  • Driftsätta en P2PE-komatibel PED enhet

Fördelar med HSM

HÖGSTA MÖJLIGA
SÄKERHETSNIVÅ

En HSM ger dig högsta möjliga säkerhet och kryptering för din känsliga data. HSM-tjänsten levereras från Compliors PCI DSS-certifierade plattform.

Du kontrollerar krypto-nycklarna

Complior driftar HSM:erna men har ingen åtkomst till dina nycklar eller känsliga data. Detta möjliggör en hög säkerhetsnivå.

En HSM sparar både tid och kostnader

Kryptera ditt data med Compliors redundanta HSM-tjänst så slipper du investera i hårdvara, licenser, support och kunskapsutveckling. Vi sköter det åt dig!

Lätt att integrera

Du kan ansluta dina applikationer direkt från ditt datacenter eller annan leverantörs service till vår HSM. Du kan även köra dina applikationer på vår Compliance Hosting Platform för ökad flexibilitet och prestanda.

Kontakta

Vill du veta mer om Complior och våra lösningar?

24Solutions AB
officially changes name
to Complior AB

We are happy to announce an exciting new chapter for our company!

New company name and logo.

Stronger organization and more focus on our compliance