Kan det största säkerhetshotet för ditt företag finnas i din kod? Hitta brister och säkra din applikation med vår tjänst för kodgranskning.

Vad är Secure Code Review?

En applikation som är svag i något tekniskt område gör sig själv till ett mål för eventuella yttre hot, vilket ökar sannolikheten för att applikationen kommer att attackeras.

Secure Code Review är en process som identifierar en osäker bit kod i en applikation som en skadlig användare skulle kunna utnyttja för att äventyra sekretess, integritet eller tillgängligheten av din applikation.

Syftet med Secure Code Review är att säkerställa att koden skyddar tillgångarna som den har byggts för att hantera, såsom data, affärshemligheter och finansiell information.

Låt oss hjälpa dig att säkra din applikation

Complior erbjuder säkra tjänster där våra specialister granskar din kod för att säkerställa en hög teknisk säkerhet för dina applikationer.

  • Våra tekniska säkerhetsexperter med många års erfarenhet kan identifiera eventuella säkerhetsrisker som utvecklare kan ha missat.
  • Secure Code Review förbättrar säkerheten av din applikation.
  • Det är en kostnadseffektiv lösning för att verifiera applikationssäkerhet.

Företag bör göra en Secure Code Review före lansering av applikationer, så att kan man identifiera och åtgärda brister innan det är försent.

Låt oss granska din kod så att du vet att dina applikationer är säkra och skyddade!