Är din information säker mot intrång?

Företag har alla olika tillgångar som de vill skydda. Det kan vara en applikation, hemsida, kortdata, personuppgifter eller annan känslig information. Det är viktigt för företag att informationen både hanteras och lagras säkert så att den inte hamnar i fel händer. Informationssäkerhet, eller InfoSec, som det också kallas, handlar om att skydda information, minimera risk och förhindra driftstopp.

Complior erbjuder InfoSec-tjänster som hjälper företag att identifiera, förstå och lösa säkerhetsproblem.

InfoSec hjälper dig identifiera hot och skydda tillgångar

Dagens verklighet är att organisationer riskerar att uppleva IT-säkerhetsrelaterade incidenter, såsom hackerattacker. Risker och hot kan variera i allvarlighetsgrad, men tjänster inom IT-säkerhet kan effektivt identifiera hot - och därigenom skydda tillgångar och minska risker. Låt oss hjälpa ditt företag att se till att din information hålls säker.

InfoSec-tjänster för att testa IT-säkerhet

Vi erbjuder olika tjänster där vi testar säkerheten för servrar och nätverksmiljöer i ditt företag.

Våra säkerhetsspecialister kan snabbt identifiera eventuella säkerhetsbrister och buggar i ditt system, och sedan arbeta för att bygga en säkrare IT-miljö och eliminera eventuella brister.

Om din organisation är beroende av att ha ett lättillgängligt IT-system och nätverk och vill ha en leverantör med höga krav på säkerhet och tillgänglighet, är Complior det rätta valet.