QUALIFIED SECURITY ASSESSOR (PCI DSS QSA)

Mer än QSA tjänster - Complior är er partner

Alla företag är olika, och detsamma gäller era säkerhetsbehov. Förutom PCI DSS-tjänster kan våra PCI DSS experter fungera som din rådgivare i efterlevnad och säkerhetsfrågor. Vi kan hjälpa dig med PCI DSS konsulttjänster och utbildning. Detta säkerställer en hög säkerhetsnivå i hela organisationen. Genom vårt nära samarbete med PCI DSS QSA företag hjälper vi er genom hela resan från start till mål mot PCI DSS certifiering.

Följ PCI-kraven till 100% med Complior

Som en PCI DSS nivå 1 leverantör,kan Complior hantera infrastrukturen och erbjuda de tjänster som krävs över tid för att nå PCI DSS-certifiering och behålla den. QSA-tjänster i kombination med vår Compliance Hosting Platform säkerställer att du följer de 12 kraven i PCI DSS samt täcker upp mot 75% av din efterlevnad.

Med andra ord en trygg och säker resa mot PCI DSS efterlevnad.

Hanterar ditt företag kortdata och behöver följa PCI DSS?

PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är en säkerhetsstandard för företag som hanterar kreditkortuppgifter. Syftet med PCI DSS är att skydda dessa uppgifter från stöld och bedrägerier, och efterlevnad av säkerhetsstandarden säkerställer en hög IT-säkerhet för användare och slutkunder. PCI efterlevnad är en kontinuerlig process som kan vara både tidskrävande och kostsam. Complior kan hjälpa ditt företag uppnå kraven i PCI DSS.

Ta rätt steg för att skydda ditt företag och era kunder. Vi kan med ett nära samarbete med erfarna PCI QSA:er (Payment Card Industry Qualified Security Assessor) erbjuda PCI DSS-tjänster världen över och hjälpa dig validera efterlevnad med PCI DSS.

PCI QSA team av säkerhetsexperter

Complior har ett nära samarbete oberoende QSA-företag och certifierade PCI QSA (Payment Card Industry Qualified Security Assessor) revisorer som är kvalificerade av PCI SSC-rådet att bedöma efterlevnad av PCI DSS-standarden hos företag och organisationer.

Vi använder oss av QSAer som alltid uppdaterade med det senaste, så att du alltid kan känna dig säker på att din miljö utvärderas enligt de allra senaste kraven.