Nått PCI DSS compliance - sen?

Att uppnå PCI DSS är en betydande bragd – en stor prestation (och lättnad) för både företag och säkerhetsteamet – men sedan blir nästa utmaning att fortsätta och förbli compliant. Och det är en utmaning som inte kommer att försvinna. Planering, schemaläggning av uppgifter och analyser är nyckelfaktorer till framgång.

Många faktorer kommer att förändra din PCI-omfattning

Det kan låta enkelt efter en första granskning, men om du planerar att utöka din verksamhet, kommer de befintliga parametrar inte förbli densamma. Kunders krav, konkurrenter, innovation och nya trender inom IT kommer att förändra vad du gör och hur du hanterar ditt företag. Faktorer som kommer att påverka räckvidd och säkerhet, och som troligen kommer att skapa sårbarheter.

Hantera PCI DSS-överensstämmelse som ett projekt

Min erfarenhet från att ha jobbat med PCI DSS under flera år är att den vanligaste metoden för att uppnå efterlevnad oftast är att hantera det som ett projekt. Sedan lägger man på ett lager av säkerhet på befintligt program och försöker att få det att fungera. Det kommer att funka! Men, det kommer att kosta mycket mer i det långa loppet, i form av pengar, tid och resurser. Och på toppen av det, bli väldigt svårt att hantera i längden.

För att kunna bygga en hållbar PCI DSS-certifierad så krävs det att det behandlas som mer än ett projekt. Mängden arbete som krävs i början är väldigt stor, men arbetet och den hållbara infrastrukturen kommer att löna sig i det långa loppet. Resultatet blir ökad kostnadseffektivitet, hållbarhet, automatisering, vilket kommer att spara tid.

Strävandet efter hållbar compliance bör behandlas som en del av verksamheten, inte som en aktivitet som endast sker en gång per år, och som då skulle vara en väldigt stressig aktivitet. PCI DSS-komponenter och krav borde integreras i själva applikationen och inte toppas upp i lager.

Hur man uppnår hållbar PCI-efterlevnad

För att uppnå hållbar compliance behöver du ha ett ramverk för styrning och kontroll, en compliance och omfattningsplan och ett ansvarigt team som driver, granskar och implementerar dessa arbetsmetoder i den dagliga rutinen.

Avslutningsvis ska en bra compliance kultur omfamna företagets revision, och se till att man undviker obehagliga och stressiga situationer med revisorer. Hållbar compliance är en pågående process, det finns inga vägar runt detta.

Kontakta

Vill du veta mer om Complior och våra lösningar?