Hitta och åtgärda sårbarheter i dina system

En hackerattack kan leda till både intäkts- och kundförluster, och i värsta fall även stöld av personuppgifter. Var proaktiv och låt Complior hitta dina sårbarheter innan någon annan gör det. Med en effektiv skanning av sårbarheter kan vi hitta säkerhetsrisker och brister i dina system innan någon annan upptäcker dem.

Vad är en sårbarhetsskanning?

En sårbarhetsskanning innebär att man skannar ett nätverk efter sårbarheter. Dessa sårbarheter listas i en rapport, och rangordnas efter allvarlighetsgrad. Med våra scanning-tjänster av servrar kan din organisation ha en proaktiv inställning till säkerhet genom att lokalisera de brister och hål som finns i dina system innan någon annan hinner dra fördel av dem.

  1. Vi går igenom IP-adresser för att upptäcka sårbarheter.
  2. Vi erbjuder både interna och externa sårbarhetsskanningar - vi kan skanna både privata och publika IP adresser.
  3. Vi tar fram en rapport där sårbarheterna rangordnas efter allvarlighetsgrad.
  4. Du får rapporten skickad till dig som en krypterad fil.
  5. Du får en lista med rekommendationer över hur du kan lösa sårbarheterna.
Det finns många fördelar med sårbarhetsskanning

För företag som måste följa PCI DSS (krav 11.2) är utvärdering av sårbarheter ett krav. Dessa företag måste kvartalsvis göra sårbarhetsskanningar. Alla organisationer kan dock dra nytta av att göra en sårbarhetsskanning.

  • Snabbt och enkelt sätt att ge din organisation en tydlig bild av hur säkerhet ser ut i dina system och vad du behöver göra för att förbättra säkerheten.
  • En sårbarhetsskanning kan också identifiera de system som behöver patchas eller uppdateras.
  • Kostnadseffektivt eftersom du bara betalar för tjänsten

Våra skanningstjänster innebär att din organisation kan ha ett proaktivt tillvägagångssätt när det gäller säkerhet, eftersom vi hjälper våra kunder att identifiera brister och utnyttjanden i sina system innan någon annan gör det.