Tjänster

Gör det enkelt att skydda din data.

Dataskyddstjänster som stärker din informationshantering och gör det lätt att följa regelverk.

HSM SOM TJÄNST

En Hardware Security Module (HSM) hjälper dig att uppnå hög säkerhet genom att kryptera din kritiska data.

KMS SOM TJÄNST

Skydda din data med säkra nycklar som lagras i Sverige.
KMS som tjänst erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för organisationer att skydda sin data och hålla full kontroll över sina nycklar.

COMPLIANT CLOUD-TJÄNSTER

Minska mängden känslig data i dina system. Compliant Cloud-Tjänster använder tokenisering för att förenkla regelefterlevnad mot PCI DSS och GDPR.

BACKUP AV MICROSOFT365

Vi hjälper företag och organisationer att säkerställa säkerhetskopior av data i Microsoft365, vilket ger er tryggheten att alltid kunna återställa er data vid händelse av oavsiktlig radering eller förlust.