Complior är din molnleverantör med fokus på Säker Drift & Efterlevnad

Säkert ramverk för IT-drift från start.

Vi har en lång historik av säker IT-drift mot branscher med höga regulatoriska krav som till exempel betalkortsindustring (PCI-DSS), Life Science (GCP), personuppgiftshantering (GDPR).

Vi har tagit med oss den erfarenheten och kunskapen, för att skapa en färdig leveransmodell för dig, som är säker från start, och passar både för er utveckling och affärskritiska system.

Vi vet att det dagliga arbetet med underhåll, övervakning och rapportering är minst lika viktigt som säkra tekniska lösningar.  

Complior erbjuder en modell för IT-drift som bygger på ISO27001 och PCI-DSS, vilket ger dig trygghet och full insyn.

Vi levererar alla våra tjänster med ett lokalt team från våra datacenter i Stockholm, Sverige.

Senaste blogginlägg och nyheter

eBuilder

Varför eBuilder är en väletablerad leverantör av SaaS/BPaaS valde att arbeta med Complior

Läs mer »

JOBBA HOS OSS

Complior söker nu en Senior systemtekniker med inriktning linux

”Vi drar nytta av en mycket direkt och stark relation med experterna. Detta gör upplösningstiderna kortare än hos andra leverantörer.”

KMS som tjänst

Skydda din data med säkra nycklar som lagras i Sverige

KMS som tjänst erbjuder ett användarvänligt gränssnitt som gör det enkelt för organisationer att skydda sin data och hålla full kontroll över sina nycklar.

HSM som tjänst

Skydda din organisations kryptografiska nycklar i en HSM. En HSM skyddar dina nycklar och utför operationer vilket gör att ingen kan komma åt nyckeln utan tillstånd, nyckeln kan inte stjälas i dina system, nyckeln lämnar aldrig sin förvaring.

Hjälper organisationer att följa regulatoriska krav som PCI DSS, ISO27001 och kryptering av persondata, GDPR.

 • Du behöver inte investera i hårdvara och kunskap
 • Support 24/7 365 dagar om året
 • Hög tillgänglighet genom våra datacenter i Sverige
 • Vi hjälper dig att komma igång att skydda din data

Molnplattform

Vi levererar en säker och privat miljö för dina applikationer och data genom vår PCI DSS certifierade plattform, alltid från säkra datacenter i Sverige.

 • Privat miljö
 • Hög säkerhet från start
 • Helt eller delvis managerad tjänst

Managed Services

Managed Services, där vi tar ansvar för funktionerna och processerna i dina tekniska system och applikationer.

 • Managed service – On call
 • Managed service – Premium
 • Managed service – Compliance

Följ regelverk och standarder från start

Vi levererar en säker och privat miljö för dina applikationer och data genom vår PCI DSS certifierade plattform.

Tillsammans med vårt ramverk för IT-drift uppfyller du från start krav inom GDPR, PCI DSS, ISO27001 och GcP.

 • Årlig PCI DSS Certifiering för Level-1 Service provider
 • GcP (Good Clinical Practice) Kvalificerade
 • Uppfyller krav inom GDPR
 • Alla våra tjänster levereras genom våra datacenter i Sverige

Säkerhet framför allt

Sekretess och säkerhet är viktiga nyckelelement i vår verksamhet, du kommer aldrig att dela din IT-miljö med andra klienter.  Vi kommer alltid att tillhandahålla en privat miljö för hög säkerhet och flexibilitet – och allt levereras från datacenter i Stockholm.

Vi är duktiga på efterlevnad och certifierade för att skydda affärskritiska data.  För oss är säkerhet och skydd av data viktigare än allt annat – och vi levererar det kostnadseffektivt.

Frågor och Svar

Här är vår avdelning ”Frågor och Svar” för de frågor vi oftast får från både våra nuvarande och potentiella kunder. Om du fortfarande inte kan hitta det du söker efter, tveka inte att kontakta oss så ska vi göra vårt bästa för att hjälpa dig.

Complior är en leverantör av infrastruktur och drifttjänster med en väl utvecklad metod för att erbjuda drift baserat på höga säkerhetsstandarder som PCI DSS och ISO27001. Detta gör att vi kan hjälpa företag att uppfylla dessa regulatoriska krav med en anpassad tjänst från start. Även kunder som inte har dessa höga krav kan dra nytta av denna driftmetod utan att betala mer än vad som är vanligt i branschen.

Att byta leverantör är aldrig lätt, men med en noga planerad migration av data och system kan det göras både kostnadseffektivt och säkert. Vi rekommenderar att man tar hjälp av oss med detta projekt, där vi kan vara med från start och stötta med rekommendationer, teknisk design och valbara vägar att gå. Det ger även oss en snabb inblick i ert system och förenklar för att vara ett stöd under flytten. Att kunden har två miljöer uppe under en kort period brukar inte vara ett problem, det finns många sätt att hjälpa till så att kostnaden inte belastar verksamheten under projektets gång.

Complior är ett mindre och mer personligt driftbolag jämfört med många av våra kollegor i branschen. Detta gör att vi kan vara närmare våra kunder och ha snabba beslutsvägar. Vi har en väl uppbyggd organisation med kompetent personal som hanterar våra system 24/7 alla dagar på året. Vår driftmodell och tekniska plattform är utvecklad för att precist kunna planera våra resurser och personalen har en bred kompetens och ett djup i sina respektive specialistområden.

Jag citerar gärna en av våra kunder:

“We benefit from a very direct and strong relationship with the experts. This makes resolution times
shorter than with other providers.”

Vår högsta nivå av driftåtagande är Compliance-drift, vilken är utvecklad för att hjälpa våra kunder att uppfylla kraven inom betalindustrin, ISO27001 och andra hårdreglerade branscher som hälso- och sjukvård. Med ökad komplexitet och känslighet inom IT-miljön, krävs idag höga säkerhetsåtgärder för att säkra verksamheter och SaaS-tjänster.

Genom vår långvariga erfarenhet och tydliga processer och rutiner, kan vi erbjuda en unik driftstjänst med hög kontroll på IT-miljön till en konkurrenskraftig kostnad. Tjänsten inkluderar bland annat kraftfulla sårbarhetsanalyser och kvartalsvisa säkerhetsrapporter anpassade för varje kunds miljö.

Vi har ingen begränsning för våra åtaganden, vi välkomnar allt från nystartade företag till stora etablerade IT-miljöer. Vi hjälper gärna till och säkerställer så att din önskade uppsättning är kostnadseffektiv och framtidssäker.

Complior är certifierade enligt ISO27001, ISO9001, ISO14001 och uppfyller kraven för PCI DSS nivå 1. Dessutom genomgår all personal hos oss bakgrundskontroller hos SÄPO (Svenska säkerhetspolisen). Vi kan även namnge vilka personer hos oss som eventuellt har tillgång till ett IT-system. Alla våra tjänster levereras från Sverige och Stockholm. Dessa är vanliga krav vid offentlig upphandling och vi kan med säkerhet svara "ja" på alla frågor i frågeformuläret.

Notera att det kan finnas ytterligare krav vid offentlig upphandling som inte nämns i frågan, och att det är viktigt att noga läsa igenom kravspecifikationen för att säkerställa att man uppfyller samtliga krav.

Complior AB är en del av den svenska koncernen Hiberion Group. Koncernen innefattar även Replior AB, som är verksamt inom Lifescience, Novion, som är konsulter inom energi och Capture, som utvecklar mjukvara.

År 2019 förvärvades 24Solutions AB, och alla ägare och styrelsemedlemmar ersattes. 24Solutions verksamhet inom IT-drift och infrastruktur är nu helt integrerad i Complior AB. Efter förvärvet har Complior AB genomgått nya certifieringar inom både ISO27001 och PCI DSS och har nu en väletablerad organisation.

Complior strävar efter att erbjuda enkla och tillgängliga kommunikationskanaler för sina kunder. Vi förstår vikten av att kunna erbjuda en snabb och direkt kontakt med vår tekniska support, och därför tillhandahåller vi tillgänglighet på följande kanaler:

 • Privat slack-kanal (alla kunder har en egen slack-kanal)
 • Telefon
 • Helpdesk web
 • E-post


Vi är dedikerade att erbjuda en smidig och effektiv kundservice genom att vara lätt tillgängliga för våra kunder.