HSM som tjänst

HSM står för Hardware Security Module och är en väldigt säker dedikerad hårdvara för att förvara krypteringsnycklar. Den utför kryptering, dekrypterings operationer samt skapar och lagrar krypteringsnycklar. Syftet med en HSM är att skydda känsliga data genom kryptering med nycklar som ligger säkrat utanför det data som skyddas.

Skydda känslig data med vår HSM som tjänst

En HSM hjälper dig att säkra din mest värdefulla data genom att förvara dina krypteringsnycklar i dedikerad hårdvara. Du får tillgång till 2 helt privata HSM partioner som är fullt speglade mellan geografiskt åtskilda datacenters, detta för att försäkra dig om hög säkerhet och tillgänglighet. Dina nycklar lagras alltid i Sverige.

Fördelar med HSM

Högsta möjliga säkerhetsnivå

En HSM ger dig högsta möjliga säkerhet och kryptering för din känsliga data. HSM-tjänsten levereras från Compliors PCI DSS-certifierade plattform.

Du kontrollerar krypto nycklarna

Complior driftar HSM:erna men har ingen åtkomst till dina nycklar eller känsliga data. Detta möjliggör en hög säkerhetsnivå.

En HSM sparar både tid & kostnader

Kryptera ditt data med Compliors redundanta HSM-tjänst så slipper du investera i hårdvara, licenser, support och kunskapsutveckling. Vi sköter det åt dig!

Lätt att integrera

Du kan ansluta dina applikationer direkt från ditt datacenter eller annan leverantörs service till vår HSM. Du kan även köra dina applikationer på vår Compliance Hosting Platform för ökad flexibilitet och prestanda.

Complior erbjuder flera olika HSM-tjänster:

General Purpose HSM som Tjänst

General Purpose HSM är en härdad och manipulationsresistent enhet som ger företag ett extra hårdvarubaserat skydd kring sina affärskritiska applikationer, som databaser, PKI och applikationsservrar. Den används för säker kryptering, nyckelgenerering, skydd av nycklar och verifiering av olika slag.

Med vår General Purpose HSM som tjänst kan du:

Payment HSM som Tjänst

En Payment HSM är en dedikerad säker maskinvaru-modul för betalningskortindustrin. Syftet med en Payment HSM är bland annat att auktorisera transaktioner.

Payment HSM som tjänst gör att du bland annat kan: