EFTERLEVNAD

Vi är duktiga på regulatorisk efterlevnad och själva certifierade mot flera branschstandarder.

Complior är en leverantör av infrastruktur och IT-drift som tjänst, med fokus på regelefterlevnad och IT-säkerhet.

GxP

Uppfyll GxP: s riktlinjer och föreskrifter för organisationer inom Life Sciences Industry

GDPR-TJÄNSTER

Vi erbjuder kunskap och hjälp att upprätta efterlevnad mot dataskyddsförordningen (GDPR)

Artikel:
Så kan life science-bolag välja rätt it-drift