Complior förnyar PCI DSS-certifiering

Complior har förnyat sin certifiering som PCI DSS Level 1 leverantör. PCI DSS är en säkerhetsstandard med ett syfte att skydda kortdata från stöld och bedrägerier. Certifieringsförnyelsen för PCI DSS sker efter den årliga granskningen av vår infrastruktur och plattform utförd av en extern QSA. Certifieringen visar att Complior uppfyller kortföretagen Visa, MasterCard, American Express, Discover och JCBs krav på drifttjänster för säker hantering av kortuppgifter och affärskritisk data.

Säkerhet och compliance är en del av Compliors DNA. Vår infrastruktur och plattform har varit PCI DSS-certifierad sedan 2010, då man som första företag i Sverige uppnådde en PCI DSS-certifiering av sin miljö.

Förnyelsen av certifieringen innebär att Complior kan fortsätta erbjuda en färdig infrastruktur och plattform som möter kraven i PCI DSS. Vi har de policys, processer och system på plats som behövs för att tillhandahålla den höga säkerheten som krävs för att skydda kortdata.