Data Centers

Datacenter och kvalitetssäkrad infrastruktur

En viktig del av företagsframgång är driftsäkerhet och tillgänglighet.

Complior kan erbjuda högsta möjliga säkerhet och tillgänglighet i dag. Vår plattform är PCI DSS-certifierad och vår infrastruktur ligger i några av Sveriges säkraste datacenter, med en säkerhetsnivå som sträcker sig bortom regelverken.

Vi kan erbjuda dynamiska, molnbaserade lösningar som driftas i våra state-of-the-art datacenter. Våra två datacenter som är byggda med förstklassig hårdvara, helt redundant arkitektur och en säkerhetsnivå som gör oss PCI DSS-kompatibla. Compliors kvalitetssäkrade infrastruktur erbjuder den högsta möjliga säkerheten och tillgängligheten på den svenska marknaden.

Hög säkerhet och fullständig redundans

Complior har två helt redundanta datacenter i Stockholm, som byggts så att de kan agera nätverkssäkerhetskopior åt varandra. Våra datacenter är katastrofskyddade och fysiskt separerade.

Ett av våra datacenter ligger i Kaknästornet där säkerhetssystem, skydd och åtkomstkontroll har utvecklats och implementerats för maximal säkerhet. Kaknästornet har ett CCTV-system, 24/7/365 övervakning och endast behörig personal har tillträde.

Din data är säkert och dina applikationer igång

Med Complior som leverantör kan du vara säker på att dina affärskritiska applikationer alltid är igång. Vidare, med data som lagras i några av Sveriges säkraste datacenter, lämnar din data aldrig landet. Du förenkla din efterlevnad av GDPR, och du behöver inte oroa dig för CLOUD Act.

Du är skyddad även om det oförutsedda träffar

Säkerhetskopiering av viktig data är ett sätt att skydda en organisation från dataförlust. Många företag har krav på sig att utföra regelbunden säkerhetskopiering för att uppnå och bibehålla säkerhetsstandarder som PCI DSS. Genom att automatiskt skapa kopior av din IT-miljö kan vi minimera ett driftstopp av din IT-miljö och snabbt återställa dina affärskritiska funktioner och systemdata om något oförutsett skulle inträffa utan att störa dina slutanvändarapplikationer eller kundupplevelsen.

Hos Complior lagras all data i några av Sveriges säkraste datacenter, vilket möjliggör att vi kan erbjuda högsta möjliga skydd för din data och säkerhetskopieringar. Datat finns i en PCI DSS-certifierad infrastruktur som granskas varje år.

MER OM COMPLIANCE CLOUD PLATFORM

Kontakta

Vill du veta mer om Complior och våra lösningar?

24Solutions AB
officially changes name
to Complior AB

We are happy to announce an exciting new chapter for our company!

New company name and logo.

Stronger organization and more focus on our compliance