Datacenter

Datacenter med kvalitetssäkrad infrastruktur

Complior erbjuder PCI DSS-certifierad privat molnleverans, en fullständig tjänst för dig som vill ha en managerad och hostad IT miljö där infrastruktur ligger i några av Sveriges säkraste datacenter.

Våra två datacenter är byggda med förstklassig hårdvara, helt redundant arkitektur och en säkerhetsnivå som gör oss PCI DSS-kompatibla.

Hög säkerhet och fullständig redundans

Complior har två helt redundanta datacenter i Stockholm, Våra datacenter är katastrofskyddade och fysiskt separerade.

Complior erbjuder aktiv-aktiv drift i två fysiskt separerade datacenter, vilket möjliggör mycket hög tillgänglighet. Våra datacenter är bägge inom Sveriges gränser.

Du är skyddad även om det oförutsedda träffar

Säkerhetskopiering av viktiga data är ett sätt att skydda en organisation från dataförlust. Många företag har krav på sig att utföra regelbunden säkerhetskopiering för att uppnå och bibehålla säkerhetsstandarder som PCI DSS.

Hos Complior lagras all data inom Sveriges gränser i våra datacenter, vilket möjliggör att vi kan erbjuda högsta möjliga skydd för din data och säkerhetskopior.