Managed Services

Du fokuserar på din kärnverksamhet - Vi sköter resten

Det krävs mycket arbete för att upprätthålla en IT-miljö, både vad gäller kostnader och resurser. Complior kan erbjuda Managed Services där vi tar ansvar för funktioner och processer för dina tekniska system och applikationer. Vi arbetar proaktivt för att dina system ska fungera – så att du kan fokusera på din kärnverksamhet.

Förenkla driften, minska kostnader och spara resurser med Compliors Managed Services. Vi erbjuder paket inom Drift av Operativsystem (OS), Databasdrift och Managed Procedure.

Detta ingår i alla Managed Services
 • DRIFT
 • Uppdateringar
 • Övervakning
 • Stöd och Support

OS-drift

Drift av Operativsystem (OS) kräver personal, resurser och kompetens. Patchning, uppdatering, felsökning, underhåll och prestandaoptimering kan vara kostsamt och besvärligt att göra i egen regi.

Förvaltning och support för ditt operativsystem

Låt Complior förvalta ditt operativssystem vare sig det är Windows eller Linux. Vi tar hand om regelbunden patchning, uppdateringar, felsökningar, och kontinuerligt underhåll så att du är kan vara säker på att dina applikationer körs på ett säkert sätt.

Med vårt proaktiva förhållningssätt till OS-drift ser vårt team till att din plattform är stabil och säker.

Kompetens för olika system på ett ställe

De tekniska experterna här hos Complior kan öka funktionaliteten, prestanda och säkerheten för ditt operativsystem. Vi kan hantera operativsystem som

 • Windows
 • Red Hat
 • Debian
 • CentOS

Databasdrift

Din databas behöver förvaltas med omsorg så att den kan utföra allt det den ska, som att lagra, hämta och dela data. Varje dag skapas enorma mängder av data som kunduppgifter, finansiell information, fakturor och kommunikation. Ett system som inte hanteras på ett bra sätt kan påverka ett företags prestanda och produktivitet negativt.

Complior kan hantera din databas för dig och se till att ditt system alltid körs med optimal prestanda.

Stöd för olika databaser

Compliors databastjänster kan stödja ett företags affärskritiska och komplexa applikationer. Vi kan hantera kommersiella databasmotorer som:

 • MySQL
 • MariaDB
 • PerconDB
 • MSSQL
 • Oracle Server

MANAGED PROCEDURE

Med Managed Procedure övervakar, åtgärdar driftproblem och underhåller Complior dina applikationer, tjänster och databaser i vår säkra servermiljö enligt dokumenterade processer. Arbetet kan innebära övervakningstjänster, hantera störningar i verksamheten samt upprätthålla kundansökningar, tjänster och databaser

Dokumentation är nyckeln

Du specificerar krav, loggnivåer och incidentprocedurer. När dokumentationen är på plats, blir Complior ansvarig för att verifiera att övervakningen av tjänster, schemalagda ändringar och åtgärder enligt dokumentation. Detta sker enligt standardprocesser och dokumentationen för hanterad procedur.

Vi kan göra det mesta

 • Övervakning
 • Processer för hantering och statusuppdatering av tjänster
 • Återkommande schemalagda åtgärder

Med Managed Procedure blir det som om du gör jobbet själv, men kan istället ägna tid åt att fokusera på din kärnverksamhet.