Private Secure Cloud

Om ditt företag behöver prestanda, säkerhet och skalbarhet är Private Secure Cloud det rätta valet för dig. Compliors privata molntjänst är en dedikerad miljö för ditt företag. Den ger dig hög säkerhet och flexibilitet, samtidigt som du behåller kontrollen. Molntjänsten levereras från våra säkra datacenters i Sverige.

Privat moln anpassad efter dina behov

Du specificerar dina behov och utmaningar. Vi erbjuder en portfölj av tjänster och produkter för att underlätta och hantera den dagliga verksamheten, så att du får ut det mesta av din IT-investering.

Högsta möjliga säkerhet i Sverige

Med Private Secure Cloud kan du lita på att din data lagras säkert, och att dina applikationer är skyddade. Du får en dedikerad servermiljö som endast du och behörig personal har tillgång till. Molninfrastrukturen ligger i några av Sveriges säkraste datacenter. Du har full kontroll.

Tillgång till våra experter 

Vi erbjuder 24/7/365 support. Våra tekniker står alltid redo med sin expertis för att vara till din hjälp. Vi hjälper dig med allt från arkitekturförslag till effektiv applikationsdrift.

Hög prestanda

Hög tillgänglighet är kritiskt för affärsframgång. Complior kan säkerställa att dina applikationer alltid är tillgängliga. Vi har också de resurser och rutiner som krävs för att snabbt identifiera och lösa eventuella problem om de skulle uppstå.