Profile Service

Letar du efter en enklare lösning för att följa EU:s nya lagar?

Profile Service är en perfekt lösning när du behöver lagra profildata som en del av din verksamhet, men inte vill utsätta dig för säkerhetsrisken det innebär att ha det i sitt eget IT-system. Det blir ingen skillnad för dina slutanvändare som anger sina personuppgifter som vanligt, men istället för att de hamnar hos dig tar vi ansvar för dem i vår PCI DSS-certifierade infrastruktur. Känslig data, såsom personnummer, adresser, telefonnummer, födelsedatum och namn, ersätts med en oläslig token i dina system som inte har något värde i sig. Skulle du utsättas för ett intrång finns det ingen konfidentiell information i systemet att stjäla. Det är faktiskt så enkelt

Betala bara för det som behövs

Med Profile Service behöver du inte investera i hårdvara eftersom vi tillhandahåller en infrastruktur som uppfyller den högsta nivån av säkerhet. Du betalar bara för vad du behöver och lagrar, vilket är en bråkdel av kostnaden för egen hårdvara och underhåll. Den tekniska integrationen av tjänsten görs med ett antal API-förfrågningar som har en minimal inverkan på ditt nuvarande system. Efterlevnad av GDPR underlättas betydligt med Profile Service eftersom man inte själv lagrar något data av värde.

Molntjänst med bästa säkerhetspraxis

Profile Service är en av Compliors Compliant Cloud Services som är byggda med virtuella servrar på dedikerad hårdvara i en PCI DSS-certifierad infrastruktur. De erbjuder bästa tillgänglig säkerhetspraxis och minimerar risken för läckage. Vi följer en policy av ’least privilege’ vilket innebär att vi alltid vet vem som har tillgång till exakt vilka uppgifter och när så att vi kan garanter att ditt känsliga data alltid är skyddat.

Låt Complior ta ansvar för all känslig information som utgör en säkerhetsrisk och kan utsätta dig för böter.

MER OM COMPLIANT CLOUD-TJÄNSTER

Kontakta

Vill du veta mer om Complior och våra lösningar?

24Solutions AB
officially changes name
to Complior AB

We are happy to announce an exciting new chapter for our company!

New company name and logo.

Stronger organization and more focus on our compliance