Complior

Complior är en molntjänstleverantör och experter inom IT-drift, IT-säkerhet, hög tillgänglighet och regulatorisk efterlevnad.

Våra produkter och tjänster hjälper företag med daglig drift av IT-system, skydda känsliga uppgifter och följa säkerhetsstandarder som PCI DSS, ISO27001 och GDPR.

Personliga data driver samhällsutveckling, innovation och ekonomi. Att förvalta personligt data ger ett gemensamt ansvar och skyldighet att garantera säkerhet, integritet och konfidentialitet.

Standarder som PCI DSS, GDPR och ISO 27001 är ledstjärnor för oss som respekterar och skyddar personligt data.

Vår mission är att hjälpa företag och organisationer att fortsatt vara samhällsutvecklande, innovativa och ledande inom sitt verksamhetsområde utan att kompromissa med säkerheten.

Vi strävar efter att vara er rådgivande säkerhetspartner och ge det stöd ni behöver för att lyckas i er affärsstrategi.

LEDNING

Vi är ett team av experter inom dataskydd och molnlösningar. Vårt fokus är att ge våra kunder de verktyg som krävs för att nå framgång.

JÖRGEN SVANLIND

VD

Jörgen är VD och huvudägare för koncernens moderbolag Hiberion Group AB och styrelseordförande i Complior. Jörgen har bred erfarenhet inom IT-drift och telekom.

Ronnie Johansson

SÄLJ- OCH MARKNADSCHEF

Ronnie har lång erfarenhet av försäljning, affärsutveckling och inom IT-säkerhet, Ronnie är även certifierad PCIP (Payment Card Industry Professional)

Tony Forsberg

Director QA

Tony is an expert in quality assurance, focusing on GxP, GAMP and GDPR related issues and processes, and has been working within the Life Science industry since early 1990s.

Johan Kummeneje

CTO

Johan har arbetat inom IT-branschen sedan 1994 och innehar en Ph Lic inom Data-systemvetenskap. (Licentiatexamen)

Carina Lönn

EKONOMICHEF

Carina tillträdde rollen som ekonomichef 2014 och har omfattande kunskap och erfarenhet inom företagsekonomi.

VILL DU BLI EN DEL AV VÅRT TEAM?

VÅR EFTERLEVNAD

PCI DSS 3.2.1

PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) är säkerhetsregler för drift och förvaltning av IT-system som hanterar kreditkortsuppgifter. Security Standards Council (SSC) har certifierat Complior som en PCI DSS nivå 1 leverantör och vår tekniska plattform möter kraven för PCI DSS nivå 1. Vi var första företaget i Sverige att uppnå den certifieringen, vilket vi gjorde redan 2010.

ISO 9001

ISO 9001 är en ledningssystemstandard för kvalitetsprocesserna i ett företag eller en organisation. Ett ledningssystem beskriver hur man ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov. ISO 9001 innefattar bland annat ledarskap, kundfokus, process inriktning, medarbetarnas engagemang och en modell för införande av ständiga förbättringar.

ISO 14001

ISO 14001 är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning. Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som integreras i den befintliga verksamheten. Miljölednings-systemet utgör därefter ett frivilligt verktyg som ska underlätta arbetet och standarderna ger en arbetsmodell för ständiga förbättringar.

ISO 27001

ISO 27001 anger de krav som ska följas för att införa, underhålla och förbättra ett ledningssystem inom informationssäkerhet. Ett ledningssystem som ger ett strukturerat och effektivt arbetssätt för förbättrad intern kontroll över informationssäkerheten.

PARTNERS OCH LEVERANTÖRER

Ett nära samarbete med innovativa IT och säkerhetsföretag gör att vi kan erbjuda lösningar i framkant.

KONTAKTA OSS

  By entering your information, you agree to our Privacy Policy

  SWITCHBOARD:   +46 8  535 24 100

  FAX:   +46 8 535 24 199

  ORG. NO.:   556608-2268

  MER KUNSKAP

  Blogg

  Läs våra senaste nyheter och
  blogginlägg

  Kunskapscenter

  Öka din kunskap med
  nedladdningsbara guider och mallar

  KUNDCASE

  Vill du veta hur vi har
  hjälpt andra företag